Studiemiddag Erfgoededucatie en de kunstvakken

Erfgoededucatie wordt vaak met onderwijs over geschiedenis geassocieerd. Gekoppeld aan didactiek van geschiedenisonderwijs kan het bijdragen aan de ontwikkeling van historisch besef. Educatie met en over erfgoed kan echter ook andere doelen dienen. Tijdens de studiemiddag Erfgoededucatie op 17 april onderzoeken we de raakvlakken van erfgoedonderwijs met de kunst- en Lees meer…

Emotienetwerken op het Groot Onderhoud van FARO

Op dinsdag 26 november kwamen medewerkers van archieven, erfgoedbibliotheken, documentatiecentra, musea, restauratieateliers, onderzoeksinstellingen, vrijwilligersorganisaties en tal van beleidsmakers samen voor de 9e editie van het Groot Onderhoud in hetpaleis in Antwerpen. De bedoeling? Samen nadenken en ervaringen uitwisselen over het thema ‘Meerstemmigheid en conflict’ en … de besparingen. Met meer Lees meer…

Fotoverslag studiedag Emotienetwerken

Op donderdag 19 september 2019 organiseerde Imagine IC en de Reinwardt Academie een eerste studiedag Emotienetwerken en Erfgoedwijsheid. Samen met deelnemers van uiteenlopende organisaties gingen wij op interactieve wijze in gesprek over de methodiek van ‘’emotienetwerken’’, met als doel hen van handvatten voorzien waarmee zij zelf met de methode aan de slag kunnen. Lees meer…