Leraren, museumprofessionals, heemkundigen, beleidsmakers en academici hebben in samenwerkingsverbanden op het terrein van erfgoed en educatie vaak uiteenlopende agenda’s, visies, missies en emoties. Waar de een uit is op het maken of bewaken van erfgoed, wil de ander het juist ‘kraken’. Die spanning tussen betrokkenheid en distantie is aanwezig in alle onderwijsniveaus en partnerschappen, en verdient nader onderzoek. Dit betoogt Hester Dibbits in haar oratie Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw.

Prof. dr. Hester C. Dibbits sprak deze inaugurele rede in verkorte vorm uit bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan het Centrum voor Historische Cultuur (ESHCC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 16 oktober 2015. Deze leerstoel is ingesteld namens het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Categorieën: Publicatie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *