Binnenkort gaan de ontwikkelteams van curriculum.nu per leergebied aan de slag met de uitwerking van plannen voor een nieuw curriculum voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Elk team krijgt van tevoren relevante informatie, waaronder visiedocumenten die zijn opgesteld door de verschillende vakverenigingen.

Voor erfgoededucatie bestaat er geen vakvereniging. Daarom dragen we graag met deze notitie bij aan de voeding van die ontwikkelteams waarvoor wij inschatten dat erfgoed relevant is: Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Burgerschap en mogelijk Mens en Natuur en Digitale geletterdheid. Deze positie tussen vakgebieden kenmerkt erfgoededucatie: het laat zich niet zo in vakjes stoppen, maar is overal om je heen en kan bijdragen aan een brede culturele vorming van leerlingen. Met deze notitie willen we de ontwikkelteams aanmoedigen de kansen te benutten die er liggen.

Lees het visiedocument op Erfgoedbrabant.nl

Categorieën: Publicatie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *