Emotienetwerken kent een plek in verschillende onderzoeken en projecten. Zo wordt er samen met Museum Gouda, LKCA, de Waag en de CED-groep binnen de NWA route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen onderzocht wat er gebeurt als jongeren emotienetwerken rond religieus erfgoed.

Internationaal werd binnen het project Facilitated Interaction on Heritage and Wellbeing onderzocht hoe emotienetwerken aansluit bij educatieve instrumenten die in het buitenland zijn ontwikkeld voor en door de museale sector. 

Onderzoeksoutput

Keynote: Inclusie door ruzie

Het Kennisplatform Educatie en Presentatie richt zich op thema’s rond het presenteren van archieven aan het algemene publiek: aan docenten en leerlingen, cursisten, expositiebezoekers en toeris…

“Als mens aan tafel zitten”

Hester Dibbits over emotienetwerken:een nieuwe manier van denken over erfgoed maken Wie met erfgoed werkt, krijgt te maken met emoties. De erfgoed- professional wordt niet alleen geconfronteerd met…

‘Eerst het Wilhelmus onderzoeken, dan pas zingen.’

De Stoomfluit van Coevorden floot decennialang dagelijks. Na klachten van omwonenden verdween het geluid, maar men begon het toch te missen, zodat uiteindelijk het dagelijks fluiten weer in ere werd h…

Erfgoededucatie in het nieuwe curriculum

Binnenkort gaan de ontwikkelteams van curriculum.nu per leergebied aan de slag met de uitwerking van plannen voor een nieuw curriculum voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Elk team krijg…

Een kwart eeuw herinneren in de Bijlmer: Relieken van een ramp

Met een ramp komen de symbolen en met symbolen wordt geschiedenis geschreven. Verslag van een herdenkingsweek. In de Openbare Bibliotheek Zuidoost bevindt zich op de onderste plank van een vit…

Moved by the tears of others: emotion networking in the heritage sphere

There is no heritage without emotional sharing and clashing. This article explores the involvement of divergent emotions in heritage making by discussing the debate series of Imagine IC and the Reinwa…

Uit de bubbel: Erfgoedprofessionals in tijden van toenemende polarisatie

Wat is het antwoord van erfgoed­ professionals op de toenemende polarisatie in de samenleving? Wat kunnen zij doen nu in de politiek zowel links als rechts onder verwijzing naar het verleden steeds n…

Delen van het verleden: Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw

Leraren, museumprofessionals, heemkundigen, beleidsmakers en academici hebben in samenwerkingsverbanden op het terrein van erfgoed en educatie vaak uiteenlopende agenda’s, visies, missies en emoties…

Stills of Our Liquid Times

An essay towards collecting today’s intangible cultural heritage In this essay we want to introduce a new programme that we have just embarked on. It seeks to develop intangible cultural heritage…