De term ‘emotienetwerken’ werd in 2014 bedacht door Marlous Willemsen (Imagine IC/Reinwardt Academie (AHK) en Hester Dibbits (Reinwardt Academie (AHK)/Erasmus Universiteit Rotterdam). De laatste voegde daar het idee van ‘erfgoedwijsheid’ aan toe. Samen werken zij sindsdien aan de methodologie. 

Het onderzoeksteam

Hester Dibbits promoveerde op de veranderingen in de materiële cultuur in de zeventiende en achttiende eeuw. Naast lector Cultureel erfgoed is Dibbits directeur van de internationale master Museology aan de Reinwardt Academie en bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Onderwijs aan de Erasmus Universiteit. Zij is lid van de Nationale Onderzoeksraad Erfgoed en boegbeeld van de route Levend verleden van de Nationale Wetenschapsagenda.

Marlous Willemsen is directeur van Imagine IC. Dit is een archief, museum en erfgoedplatform in Amsterdam-Zuidoost. Ze onderzoekt de rol van religie in erfgoedwerk en binnen emotienetwerken. Voorheen was ze werkzaam bij onder meer het Wereldmuseum en het Prins Claus Fonds.


Eline Minnaar-Kuiper heeft een bachelor Cultureel Erfgoed van de Reinwardt Academie en een master Theologie en Religiewetenschappen van de VU Amsterdam. Ze werkt als educator bij Imagine IC en is actief betrokken bij het educatieve programma ‘Erfgoedmakers’.  


Jule Forth is onderzoeksassistent bij het project Emotienetwerken rond erfgoed in educatieve settings en is coördinator van het Heritage lab van de Reinwardt Academie. Voor haar master Culturele antropologie onderzocht ze genderverhoudingen in India en als onderdeel van Stadsfotograaf Leiden maakte ze reportages over het nachtleven.  


Marit van Dijk is Reinwardt alumna en sociaal geograaf. Vanuit haar rol als coördinator van het Heritage lab van de Reinwardt Academie ondersteunt ze het project Emotienetwerken. Tijdens haar master heeft ze zich toegelegd op de wisselwerking tussen de publieke ruimte en het cultureel geheugen.


Margot van Ruitenbeek is alumna van de Reinwardt Academie (bachelor Cultureel Erfgoed). Ze schreef haar afstudeeronderzoek over de impact van emotienetwerken in een fysieke tentoonstellingsomgeving en is nu werkzaam als teamondersteuner en producent emotienetwerken bij Imagine IC.


Jacquelien Vroemen studeerde geschiedenis aan de VU in Amsterdam. In 2017 rondde ze cum laude de masteropleiding Museology af aan de Reinwardt Academie met een scriptie over erfgoedwijze projecten in het basisonderwijs. Zij publiceerde het boek Educatie in erfgoed: Hoe we erfgoed (kunnen) gebruiken in het Nederlandse onderwijs.